Jag ska köpa ett fordon

Här beskriver vi steg för steg vad man behöver tänka på innan och under ett fordonsköp (ägarbyte).

Informationen nedan är främst riktad till dig som köper ett fordon privat. Om du köper fordonet hos en bilhandlare kan de ofta göra ägarbytet åt dig. Observera att det är viktigt att kontrollera om det finns fordonsrelaterade skulder och om fordonet i övrigt är okej att använda även om fordonet säljs av en bilhandlare, se steg 1 nedan.

Tänk på att det är viktigt att kontrollera att motparten är den person som han eller hon utger sig för att vara och att det är fordonsägaren du gör affären med.

Stegen nedan beskriver ett normalt förfarande. Det finns undantag som gäller vid vissa omständigheter. Undantagen återfinns under steg för steg beskrivningen av normalt förfarande, längre ned på sidan.

Guiden tar inte upp civilrättsliga frågeställningar, till exempel rättigheter och skyldigheter enligt köp/konsumentköplagen. Mer information om detta finns på konsumentverket.se

Steg för steg för att göra ägarbyte

Du som köper ett begagnat fordon har alltid ett ansvar att kontrollera fordonets bakgrund innan du genomför affären. Särskilt viktigt är det att kontrollera om det finns skulder på fordonet, då vissa skulder följer med fordonet så att du som köpare drabbas om skulderna förblir obetalda.

Fordonsrelaterade skulder

Kontrollera även om fordonet är besiktat och vilken status det har, d.v.s om det är påställt eller avställt. Detta kan du se via vår e-tjänst ”Fordonsuppgifter – sök med registreringsnummer”. I samma e-tjänst finns mer information angående fordonet som kan vara intressant att veta, bland annat får du uppgift om vad fordonet kostar i fordonsskatt per år.

Information om det senast utfärdade registreringsbeviset finns under ”Fordonsidentitet” i e-tjänsten Fordonsuppgifter – sök med registreringsnummer. Del 1 av registreringsbeviset behövs när anmälan registreras via webben, del 2 behövs när anmälan registreras via appen eller skickas in till oss.

Om fordonet är påställt, eller ska ställas på i samband med ägarbytet, ska den nya ägaren teckna en trafikförsäkring. Försäkringen ska gälla från det ägarbytesdatum som anmäls. Säljarens försäkring avanmäls automatiskt när ägarbytet registrerats i vägtrafikregistret.

Om du, som köpare, inte har tecknat en trafikförsäkring så blir du automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie som du betalar för en vanlig trafikförsäkring.

Läs mer om trafikförsäkringsavgiften på Trafikförsäkringsföreningens webbplats.

Släpfordon behöver inte ha trafikförsäkring.

Avställning och påställning i samband med ägarbyte fungerar olika beroende på vilket sätt man väljer att anmäla ägarbytet - via webb, app, eller registreringsbeviset.

Anmälan på webben

Avställning

I tjänsten Anmäl ägarbyte i Mina sidor kan du inte göra en avställning i samband med ägarbytet. Om en avställning ska göras måste antingen nuvarande ägare göra det innan ägarbytet anmäls eller så får den nya ägaren ställa av fordonet i efterhand. Avställning kan göras i Mina sidor eller i vår e-tjänst Ställ av/på fordon.

Innan: Säljaren ställer av fordonet via någon av våra tjänster innan ägarbytet. Då återbetalas eventuellt kvarvarande fordonsskatt till säljaren. Men om det kommer in en anmälan om ägarbyte, som gäller från samma dag (eller tidigare), så kan den nya ägaren vända sig till Skatteverket för att begära omprövning av återbetalningen av fordonsskatt. Det innebär att Skatteverket kan besluta att det i stället är den nya ägaren som ska få tillbaka fordonsskatten.

Efter: Du som köpare och ny ägare kan ställa av fordonet på vår webbplats efter ägarbytet, om du har e-legitimation. Saknar du e-legitimation måste du vänta på registreringsbeviset, del 1, som kommer med posten. Tänk på att du måste ha trafikförsäkring för de dagar fordonet är påställt.

Påställning

Om du använder vår app Mina fordon, eller vår e-tjänst för ägarbyte, sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla en påställning från samma dag, samtidigt som du anmäler ägarbytet. Den nya ägaren kommer då att bli skattskyldig.
Om du anmäler påställning via vår e-tjänst eller app, är det alltid den som är registrerad ägare vid den tidpunkten som blir debiterad fordonsskatt. Om det sedan kommer en anmälan till oss om ägarbyte där det framgår att fordonet bytte ägare samma dag (eller tidigare) som fordonet ställdes på, kan den som debiterats fordonsskatt (säljaren) vända sig till Skatteverket för att begära omprövning av fordonsskatten. Det innebär att Skatteverket kan besluta att det i stället är den nya registrerade ägaren som är skattskyldig.

Anmälan via appen – Mina fordon

Avställning

När man använder appen sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla avställning samtidigt.

Påställning

Om du använder vår app Mina fordon, eller vår e-tjänst för ägarbyte, sker ägarbytet omgående och du kan också anmäla en påställning från samma dag, samtidigt som du anmäler ägarbytet. Den nya ägaren kommer då att bli skattskyldig.

Om du anmäler påställning via vår e-tjänst eller app, är det alltid den som är registrerad ägare vid den tidpunkten som blir debiterad fordonsskatt. Om det sedan kommer en anmälan till oss om ägarbyte där det framgår att fordonet bytte ägare samma dag (eller tidigare) som fordonet ställdes på, kan den som debiterats fordonsskatt (säljaren) vända sig till Skatteverket för att begära omprövning av fordonsskatten. Det innebär att Skatteverket kan besluta att det i stället är den nya registrerade ägaren som är skattskyldig.

Anmälan via registreringstreringsbevis

Avställning

Avställningen räknas från den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen. Om ägarbyte och avställning anmäls på registreringsbeviset kan detta innebära att fordonet är påställt från dagen för ägarbytet (enligt anmälan) och fram till dagen för avställningen (datumet som anmälan kom in). I så fall måste den nya ägaren teckna en trafikförsäkring som täcker den tiden.
Tänk på att fordonet ställs av direkt om du använder vår e-tjänst eller vår app Mina fordon.

Påställning

Om du skickar in en anmälan om ägarbyte och påställning på registreringsbeviset så kommer fordonet att ställas på från och med den dag vi registrerar din anmälan. I normalfallet är det den dag som anmälan kommer in till oss eller det datum framåt i tiden som du anger i din anmälan. Vi ställer inte på ett fordon från ett datum bakåt i tiden.

Om du anmäler påställningen på registreringsbeviset i samband med ägarbytet blir den nya ägaren skattskyldig.

Du kan anmäla ägarbyte på tre sätt:

 • via webben
 • via Transportstyrelsens app Mina fordon
 • via registreringsbevis

Via webben

Det är säljaren som måste logga in i e-tjänsten. Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag.

Anmäl ägarbyte 

För att kunna använda e-tjänsten behöver

 • säljaren kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis BankID eller Mobilt BankID).
 • både säljare och köpare ska vara över 18 år och ha giltiga svenska körkort - giltighetstid och referensnummer ska fyllas i.
 • säljaren kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.
Ägarbyte under kvällar och helger 

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om ett ägarbyte sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Via Transportstyrelsens app Mina fordon(endast privatpersoner)

Det är säljaren som ska anmäla ägarbytet via appen (säljaren behöver skanna in registreringsbevisets QR-kod från del 2)

Observera att det inte går att välja ett datum för ägarbytet utan ägarbytet registreras direkt samma dag.

För att anmäla ägarbyte via appen behöver

 • säljaren ha tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 2, den gula delen.
 • både säljare och köpare ska vara över 18 år och ha giltiga svenska körkort - giltighetstid och referensnummer ska fyllas i.

Tänk på att aldrig låta någon fotografera ditt körkort. Knappa själv in dina körkortsuppgifter när du gör ett ägarbyte i appen.

Ägarbyte under kvällar och helger 

Varje vardag klockan 19.30 och några timmar framåt sker en så kallad kvällsbearbetning och alla ägarbyten som anmäls under den tiden läggs i en kö för att föras in i registret nästa vardagkväll. Om en ägarbytet sker under fredagens bearbetning kommer den alltså inte att registreras förrän på måndag kväll. Ditt ägarbyte kommer dock att gälla från och med fredagens datum.

Via registreringsbeviset

Väljer du att anmäla ägarbytet med hjälp av registreringsbeviset ska det senast utfärdade registreringsbeviset i original användas. Anmälan görs på del 2 (den gula delen) av registreringsbeviset. Registreringsbevis som utfärdats innan september 2004 har bara en del. 

Anmälan om ägarbyte ska innehålla:

 • datum för ägarbyte
 • nya ägarens person-/organisationsnummer
 • nya ägarens namn
 • nya ägarens adress 
 • underskrifter av nuvarande- och ny ägare.

Anmälan om ägarbyte skickas till:
Transportstyrelsen
701 81 Örebro

Det är båda parters ansvar att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen.

Anmälan måste komma in till Transportstyrelsen inom 10 dagar från överlåtelsen. Annars kommer anmälans ankomstdag att registreras som datum för ägarbytet (i stället för det datum som på anmälan anges som datum för ägarbytet).

Registreringsbevis ska du använda om du behöver göra någon anmälan till oss, ex avställning, påställning, ägarbyte, avregistrering.

Registreringsbevisen är värdehandlingar och ska förvaras som sådana.

Lägg gärna in fordonet i appen ”Mina fordon” (skanna QR-koden från registreringsbeviset). Där kan du både utföra tjänster och få information om ditt eller dina fordon direkt i din mobil.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!