Asbest kan orsaka lungcancer. Sådan lungcancer skiljer sig inte från den som man kan få som rökare.

Risken är kopplad till hur mycket asbest man utsatts för. Isoleringsarbetare som under många år arbetat med asbest har haft en cirka femfaldig riskökning för lungcancer. Personer som har arbetat länge på varv med asbest har ofta haft en fördubblad risk.

Både rökare och ickerökare drabbas. Eftersom rökare redan från början löper en betydligt högre risk innebär det att risken för rökande asbestarbetare är särskilt hög.

Risken att drabbas är mindre om man utsätts för låga halter asbest.