Det är Statens Haverikommission (SHK) som utreder olyckor och tillbud inom den civila sjöfarten för handels-, fiske- och statsfartyg. Transportstyrelsen är säkerhets- och tillståndsmyndighet och vår roll i SHK:s utredningar är att bistå med expertkunskap inom dessa områden.

De lagar som styr utredningar av olyckor, finns att läsa på SHK:s hemsida.