Produkter som är undantagna från CE-märkning

Undantagna produkter Beskrivning
Båtar och vattenskotrar avsedda för tävling (gäller även roddtävlingsbåtar och övningsbåtar) Förutsättningen för undantaget är att tillverkaren har märkt båten med en skylt med texten: "avsedd endast för tävlingsbruk" (intended solely for racing), vilket bara kan göras av tillverkaren. Märkningen ska vara synligt placerad. Det är tillverkaren avsikt som är avgörande och inte vad användaren använder båten till eller avser att använda den till.
Kanoter, kajaker, gondoler och vattencyklar Fordon som är konstruerade för att framdrivas enbart av mänsklig kraft. Om någon av dessa farkoster är konstruerad och byggd så att den kan utrustas med t ex motor, omfattas den av kraven om CE-märkning.
Surfingbrädor och vindsurfingbrädor
Veteranbåtar

Undantaget gäller även individuellt byggda kopior av båtar konstruerade före 1950. Kopiorna ska vara byggda huvudsakligen av originalmaterial och vara märkta av tillverkaren som "individuellt byggda kopior". Med detta menas att båten ska vara byggd av originalmaterialet i både skrov och däck. Annat material är också tillåtet, till exempel:

  • plywood i stället för massivt trä,
  • laminerade träspant,
  • modernt lim,
  • färg,
  • tätningsmedel,
  • fästelement.

Båtar som konstruerades före 1950 för byggnad i trä och som nu i modern tid produceras som plastbåtar omfattas av kraven om CE-märkning.

Experimentbåtar och -vattenskotrar

 
Båtar och vattenskotrar byggda för eget bruk Undantaget gäller förutsatt att de inte släpps ut på marknaden under fem år efter att de tagits i bruk. Farkosten ska vara byggd av användaren men det är tillåtet att ta hjälp av till exempel en specialist.
Båtar som är särskilt avsedda för att ha besättning och befordra passagerare kommersiellt  För dessa båtar gäller andra krav, bland annat individuell myndighetskontroll.
Undervattensbåtar  
Svävare  

Bärplansbåtar

 
Ångbåtar Ångbåtar som eldas med kol, koks, ved, olja eller gas.

Amfibiefordon

 
Motorer avsedda för framdrivning av undantagna vattenfarkoster

Motorerna är i allmänhet undantagna.  Transportstyrelsens föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar innehåller närmare detaljer om undantagen.