Fritidsbåtar som är 2,5 – 24 meter, vattenskotrar och motorer ska CE-märkas. Dessutom ska följande utrustning CE-märkas om den tillhandahålls separat:  

  • Gnistskyddad utrustning för bensininstallationer
  • Anordningar som hindrar att utombordsmotorer startas med ilagd växel
  • Rattar, styrmekanismer och styrkabelsatser
  • Bränsletankar för fast installation och bränsleslangar
  • Fönster och prefabricerade luckor

Produkter som omfattas eller är undantagna från CE-märkning