Använd flytväst

Att använda flytväst till sjöss är lika naturligt och viktigt som att använda säkerhetsbälte i bilen. Om olyckan är framme är det viktigt att samtliga ombord har någon form av flytväst. Flytvästen ökar chanserna till överlevnad väsentligt.

Allra bäst är det förstås att undvika att hamna i vattnet. I överbyggda båtar med fästen för säkerhetslina bör man använda en säkerhetssele eller flytväst med inbyggt fäste för säkerhetslina. Kontrollera båtens säkringsöglor. Prova!

Välj rätt flytväst

Samtliga ombord ska ha en flytväst i rätt storlek. Var noga med att flytvästen du använder är CE-märkt. Flytvästar för fritidsbruk är indelade i tre kategorier

  • 50 Newton
  • 100 Newton
  • 150 Newton.

Siffran är ett mått på flytkraften. En människa behöver mellan 20 och 30 Newtons extra flytkraft för att hålla sig flytande.

Valet av flytväst är beroende av ett antal faktorer som typ av farvatten, verksamhet, ålder med mera.

Den säkraste västen är räddningsvästen. Den finns i både 100N och 150N. Gemensamt för dessa är att de har stor flytkraft kombinerat med en ordentlig krage som håller upp huvudet.

Barn och vuxna som inte kan simma ska använda räddningsväst.

Uppblåsbara flytvästar behöver kontrolleras regelbundet. Detta för att säkerställa att flytvästens funktion är intakt. Flera olyckor har inträffat med flytvästar som inte fylls med luft när de hamnar i vattnet. Därför uppmanas alla som har en uppblåsbar flytväst att kontrollera västen noga före användning.

Uppblåsbara flytvästar ska bara användas av simkunniga personer.

Flytoveraller både värmer och ger flytkraft.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!