Den 30 juni 2015 publicerades Kommissionens genomförandeförordning som fastställer en förteckning som klassificerar vilka händelser inom den civila luftfarten som är obligatoriska att rapportera enligt EU nr 376/2014. Läs förordningen (EU) 2015/1018.