Riskklassificering

Organisationer ska genomföra en riskklassificering av alla de händelser som rapporteras till Transportstyrelsen.

Det är ett obligatoriskt datafält, som därmed ska skickas med i alla händelserapporter. Syftet med riskklassificeringen är att snabbt kunna fånga upp händelser där sannolikheten för allvarligare incidenter och olyckor var hög.

Det finns i dagsläget inga speciella formkrav på hur en sådan riskklassificering ska utföras, men det bör vara en etablerad metod som också ska vara förankrad med oss på Transportstyrelsen. Transportstyrelsen och andra medlemsstater riskklassificerar alla upprättade händelser med hjälp av metoden ERCS (European Risk Classification Scheme), som har utvecklats av EASA. Även organisationer kan använda sig av ERCS-metoden, vilket vi också uppmuntrar till, eftersom det skulle kunna leda till en mer harmoniserad riskklassificering inom hela Europa.

Läs mer om ERCS

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2034

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2082

Så skickas riskklassificeringen

När du skickar en händelserapport till Transportstyrelsen, ska du fylla i ett värde i datafältet för riskklassificering. Skicka värdet som fritext med resultatet av organisationens riskklassificering. Fyll även i datafältet riskmetodik, där metodens namn förtydligas i fritext, så att Transportstyrelsen får veta vilken metod du har använt.

Tänk på att riskklassificeringen bör ses över och eventuellt ändras om ny eller ytterligare information framkommer, exempelvis efter genomförd analys.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!