Teknisk information om inrapportering enligt EU-förordning 376/2014

Transportstyrelsen tar emot omkring 25 000 händelserapporter per åt rörande ca 10 000 unika händelser. Inrapportering av luftfartshändelser till Transportstyrelsen ska i enlighet med nya händelserapporteringsförordningen göras på något av följande sätt:

  1. "System till system" där E5X-filer från rapportören överförs till Transportstyrelsen.
  2. Transportstyrelsens webbformulär

Rapportörer som avser att gå över till E5X-rapportering ombeds kontakta Transportstyrelsen, storningsrapportering@transportstyrelsen.se.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!