Frivillig rapportering

I händelserapporteringsförordningen särskiljer man på obligatorisk rapportering (som anges i artikel 4) och frivillig rapportering (i artikel 5).

En händelserapport anses som frivilligt rapporterad om den antingen har rapporterats av en person som inte har skyldighet att rapportera enligt artikel 4.6 eller om händelsen inte är obligatorisk att rapportera enligt genomförandeförordningen (EU) 2015/1018.

Även i dessa rapporter kan viktig information framkomma. Därför uppmuntras frivillig rapportering och ni som organisation ska ha ett system för att kunna samla in även dessa. Det går bra att samla in dem i samma system som för obligatoriska händelserapporter.

Frivilliga händelserapporter som ska skickas till oss

Om er organisation bedömer att händelsen hade eller kunde ha haft en påverkan på flygsäkerheten, måste ni enligt artikel 5.6 skicka vidare händelserapporten till Transportstyrelsen. När händelserapporten skickas till oss ska den vara märkt som en frivillig rapport. Ange ”Voluntary occurrence report” i datafältet ”Report Source” (Attribut-ID 476).

Läs mer om frivillig rapportering i händelserapporteringsförordningen, artikel 5, samt i kommissionens vägledande material ”Guidance Material” punkt 2.3 ii och 3.7. 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!