ECCAIRS 2 – det nya händelserapporteringssystemet

Transportstyrelsen kommer att byta system för händelserapportering inom luftfart. Det nya systemet, ECCAIRS 2, är en webbaserad plattform som är utvecklad av EASA.

Nytt datum för övergång

Transportstyrelsen har beslutat att flytta fram datumet för övergång från 6 mars 2024 till 25 september 2024. Detta på grund av säkerställande av juridiska förutsättningar samt följsamhet till regelverk för diariehantering.

Har du frågor kring det framflyttade datumet är du varmt välkommen att kontakta oss på eccairs2@transportstyrelsen.se.

Systemet möjliggör för Transportstyrelsen och rapportörer inom luftfarten att bättre uppfylla de krav som anges i händelserapporteringsförordningen (EU) 376/2014.

Det nya systemet gör att vi på Transportstyrelsen på ett effektivare sätt kan samla in, analysera och dela med oss av händelserapporter till EASA och dess medlemsländer. Det slutgiltiga målet är att bibehålla och förbättra flygsäkerheten.

Händelserapporter som skickas in i ECCAIRS 2 kommer fortsatt att hanteras av oss på Transportstyrelsen och lagras i en nationell databas som bara vi har tillgång till. Efter handläggning delas upprättade händelserapporter liksom innan till den europeiska databasen (ECR) i ett avidentifierat format.

Datum för övergång

Alla rapportörer ska vara redo för att rapportera via ECCAIRS 2 senast 25 september 2024.

Vidare läsning kring införandet av ECCAIRS 2

Mer information och vanliga frågor

Vi kommer kontinuerligt att lägga ut information om ECCAIRS 2 här på webben.

Frågor kring bytet av system till ECCAIRS 2

Det ECCAIRS-system som vi på Transportstyrelsen använder oss av i dag för insamling av händelserapporter har tagits fram av JRC (Joint Research Center) och Europeiska kommissionen.

Under 2017 togs ett strategiskt beslut av JRC, DG Move och EASA att flytta över driften av systemet till EASA. Flytten skedde 2020, då ECCAIRS 2 lanserades.

I och med driftsättningen av ECCAIRS 2 upphörde utvecklingen av det system som vi använder i dag. Hösten 2022 tog därför Transportstyrelsen ett beslut att gå vidare med att implementera ECCAIRS 2 som sitt primära system för insamling och analysering av händelserapporter.

Det är precis som innan obligatoriskt att rapportera de datafält som finns i bilaga 1 i (EU) 376/2014. EASA Network of Analysts har även tagit fram en kodningsguide för hur man rapporterar dessa obligatoriska fält.

ECCAIRS Coding Guide, pdf (eng)

Transportstyrelsen har även på sidan Obligatoriska datafält förtydligat hur dessa ska rapporteras samt släppt en enklare guide på svenska som komplement till EASA’s guide.

Transportstyrelsens guide till de obligatoriska datafälten (pdf, 188 kB)

Inga förändringar har skett gällande kraven på den databas som organisationen ska lagra händelserapporter i. De lagrade rapporterna som ska skickas till Transportstyrelsen ska fortsatt vara standardiserade för att underlätta informationsutbyte och vara kompatibla med ECCAIRS-programvaran och dess taxonomi ADREP, se artikel 7.4 i (EU) 376/2014.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!