EU-förordning om händelser i civil luftfart

Från och med den 15 november 2015 gäller Europaparlamentets och rådets förordning nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart. På den här sidan hittar du information om förordningen och svar på vanliga frågor.

Av förordningen framgår bland annat vilka händelser som är obligatoriska att rapportera och vilken information om varje händelse som är obligatorisk. Förordningen ställer krav på rapportörer (olika kategorier av personal som arbetar inom luftfarten), organisationer (flygbolag, flygplatser, flygtrafiktjänst, tillverkare och så vidare) och de nationella myndigheterna inom EU.

Stor vikt läggs vid hur analys och uppföljning ska ske, såväl inom organisationer som inom de nationella myndigheterna och på EU-nivå. Ett krav i förordningen är att organisationer ska lagra informationen från händelserapporterna i databaser som ska underlätta utbytet av information mellan organisationer och myndigheter.  

På följande undersidor finns förtydliganden till förordningen och en sammanställning av vilken information som är viktigt att tänka på vid rapportering. Vi har även sammanställt vägledande material som ska underlätta för dig som rapporterar.

Länkar till relevanta förordningar och annat material

Här har vi samlat relevanta länkar till förordningar och vidare tips på läsning.

Den styrande förordningen (EU) 376/2014, populärt kallad händelserapporteringsförordningen, är grunden till rapportering av händelser inom den civila luftfarten: 

Europaparlamentets och rådets förordning nr 376/2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart

Den tillhörande genomförandeförordningen (EU) 2015/1018 fastställer en förteckning över händelser inom civil luftfart som är obligatoriska att rapportera:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1018 om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras

På EASA:s webbplats finns dessa förordningar listade tillsammans med ett guidande material från Europeiska kommissionen. I materialet finns djupgående förklaringar till förordning (EU) 376/2014 och dess genomförandeförordningar. På webbplatsen finns även ett dokument där alla relevanta förordningar och guidande material är samlade,“Easy Access Rules for Occurrence Reporting”, som finns att läsa på engelska.

Förordningar på EASA:S webbplats (easa.europa.eu)

Guidande material - Occurence Reporting (easa.europa.eu)

I bilaga 1 i händelserapporteringsförordningen anges de datafält som är obligatoriska att rapportera. EASA Network of Analysts har tagit fram en guide för hur man rapporterar dessa datafält. Transportstyrelsen har även på sidan Obligatoriska datafält förtydligat hur dessa ska rapporteras samt släppt en enklare guide på svenska som komplement till EASA’s guide. 

Guide från EASA Network of Analysts (pdf, 688 kB)

Obligatoriska datafält

Transportstyrelsens guide till de obligatoriska datafälten (pdf, 188 kB)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!