×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Konstruktion och tillverkning av produkter, delar och anordningar för luftfartyg som är undantagna från förordning (EU) 2018/1139, ska ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, TSFS 2020:85. En ansökan för en utökning görs till Transportstyrelsen.

Mer information om tillverkningsorganisationer

Mer information om konstruktionsorganisationer