Konstruktion och tillverkning av produkter, delar och anordningar för luftfartyg som är undantagna från EU förordning 216/2008, ska ske enligt de nationella förordningar som Transportstyrelsen utgett. En ansökan om ett nationellt gällande godkännande för konstruktion och tillverkning, görs till Transportstyrelsen.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ett nationellt godkännande för konstruktion och tillverkning.