En ansökan om modifiering av en luftfartygstyp som inte omfattas av (EU) 2018/1139, ska ske enligt Transportstyrelsens föreskrifter om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, TSFS 2020:85.

Du kan läsa mer om hur du ska göra för just ditt luftfartyg på sidan om luftvärdighet och certifiering.