Handböcker är organisationens sätt att visa hur den uppfyller gällande regelverkskrav. Ett väl utvecklat handbokssystem är en framgångsfaktor för organisationerna att själva på ett effektivt sätt ska kunna bedriva intern auditering, och för Transportstyrelsen att fortsatt kunna bedriva en effektiv verksamhetskontroll. Handböckerna ska vara lätta att identifiera.

Särskilt för organisationerna inom Part 21 kapitel G, har handböckerna många gånger varit olika, men ändå tidigare uppfyllt kraven i 21.A.143(a). Som en hjälp för nya organisationer, samt då befintliga organisationer behöver uppdatera sin handbok, har Transportstyrelsen tagit fram en guide för en sådan handbok (POE), Anybodys POE, som Transportstyrelsen vill att den ska vara utformad.