En ändrad kapabilitetslista anses normalt inte som en signifikant ändring, som kräver en särskild ansökan med EASA Form 51.
Kapabilitetslistan ingår som en del av handboken, och kan finnas redovisad i själva handboken. Ibland finns den utanför handboken som ett enskilt dokument med revisionsuppföljning. Ingår den i handboken, och behöver uppdateras, innebär det en ny revision av hela handboken. Som alltid ska en ändrad handbok sändas till Transportstyrelsen för godkännande. Är listan ett enskilt dokument, räcker den med att ni skickar in dokumentet till Transportstyrelsen för godkännande.

Använd blanketten "Blankett för redovisning av insända dokument Part 21" .