Amatörbyggnad

Innan du startar ett bygge av ett eget flygplan behöver du ta del av de regler som finns för amatörbygge av ett luftfartyg. Här finns information, instruktioner och kontaktuppgifter.

När det gäller att bygga ett luftfartyg som amatör, utföra service och underhåll, har Transportstyrelsen bestämmelser för detta. En ny uppdaterad bestämmelse är under framtagande.

Länk till Författningar för luftfart.

EAA Sverige står för tillsynen

Tillsynen över amatörbyggnad av luftfartyg är delegerad av Transportstyrelsen till EAA Sverige.

Från dem kan du få mer information som du behöver för att kunna bygga ett eget flygplan eller annat luftfartyg.

Om du har några speciella önskemål, som gör att dina planer inte tycks passa in i EAA Sveriges verksamhet, är du välkommen att ta kontakt med Transportstyrelsen.
Det är Transportstyrelsen som har det slutliga ansvaret för all tillverkning av luftfartyg inom Sverige, också för tillsynen över amatörbyggnad av luftfartyg.

Frågor om tillverkning av luftfartyg är du välkommen att ställa till vår funktionsbrevlåda:
Part21G@Transportstyrelsen.se

Kontaktuppgifter EAA Sverige

EAA Sverige
Hägerstalund
164 74 Kista

Telefon 08-752 75 85, Fax 08-751 98 16.

Länk till EAA Sverige

Kontaktuppgifter Transportstyrelsen

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping

Telefon 0771-503 503 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!