×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Förordningen trädde ikraft i april 2014 och ska tillämpas från den 15 november 2015.