Svar på Statens haverikommissions rekommendationer

För att ge medborgare, verksamhetsutövare inom järnväg, tunnelbana och spårväg och andra myndigheter, möjlighet att lättare ta del av de svar som Transportstyrelsen har lämnat på rekommendationer som riktats till myndigheten med anledning av spårtrafikhändelser publiceras svaren här:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!