Svar på Statens haverikommissions rekommendationer

Statens havrerikommision ger rekomendationer till bland annat Transportstyrelsen. Rekomendationerna tas omhand inom Transportstyrelsens verksamhet och de åtgärder vi planerar dokumenteras i ett svar på rekomendationerna. 

Svar på rekomendationer

Nedan hittar du de svar Transportstyrelsen gett på Statens Haverikommisions rekomendationer fram till 2014-05-20. Transportstyrelsens svar på Statens haverikommisions rekomendationer efter detta hittar du endast under www.havkom.se/utredningar.

Svar före 2014-05-20

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!