Aktuellt till branschen

Här hittar du som arbetar inom järnvägen aktuell information från Transportstyrelsen.

Inläggen rensas efter en tid. Om du saknar information kontakta redaktionen 

webb.spartrafik@transportstyrelsen.se

Prenumerera för att hålla dig uppdaterad kring ditt intresseområde 

Prenumerera på information

Regelförändringar inom trafikmedicinområdet för järnväg

Senast den 28 juni 2024 ska järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare hantera vissa ändringar i bilagan till TSD Drift. Ändringarna innebär bland annat att fler yrkesroller omfattas av de medicinska kraven i EU-förordningen. I de fall personer i dessa yrkesroller har Transportstyrelsens beslut om undantag (dispens) från de nationella hälsokraven, upphör besluten att gälla samma datum.

Publicerades 2024-02-12

Nya föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg.

Publicerades 2024-01-29

Nu kommer avgifter för tillståndshavare inom järnvägssystemet

Tranportstyrelsen kommer att under vecka 6 (5 februari 2024) påbörja utskick av fakturor för 2024 gällande de årliga tillsynsavgifterna för tillstånd inom spårtrafik. 

Publicerades 2024-01-25

Höjda avgifter 2024

Under 2024 hörs avgifter för flera områden inom järnväg.

Publicerades 2023-12-15

Granskning av tidshållningen i revisionen av tågplan 2023

Transportstyrelsen granskade under våren 2022 Trafikverkets tidshållning i revisionen. Nu inleder Transportstyrelsen en uppföljande tillsyn för att granska Trafikverkets tidshållning i revisionen av tågplan 2023.

Publicerades 2023-11-21

Sixten Nolén - föreläsare Järnvägens säkerhetskonferens

Sista anmälningsdagen för järnvägens säkerhetskonferens 2024 närmar sig och många har redan skaffat sig en plats. Här kan du läsa om en av Transportstyrelsens egna föreläsare - Sixten Nolén.

Publicerades 2023-11-15

Lär dig mer om TSD uppdateringar

Om du vill lära dig mer om TSD uppdateringar, så kommer ERA att erbjuda seminarier som man kan ta del av. 

Publicerades 2023-11-01

Uppdatering Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet (TSD)

Den 28 september 2023 träder tre av kommissionens genomförandeförordningar ikraft.

Publicerades 2023-10-04

Referensgrupp – kommissionens förslag till ny kapacitetsförordning

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Förslaget får stora konsekvenser för kapacitetstilldelningen på svenska järnvägar.

Publicerades 2023-07-19

Migrering från NVR till EVR

Enligt direktiv från EU ska den Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) inrätta ett europeiskt fordonsregister (EVR) för järnvägsfordon. Sverige är skyldigt att införliva direktivet i svensk rätt, vilket i sin tur innebär en skyldighet att använda EVR. Detta register kommer till viss del att ersätta Transportstyrelsens befintliga nationella fordonsregister (NVR).

Publicerades 2023-04-05