Aktuellt till branschen

Här hittar du som arbetar inom järnvägen aktuell information från Transportstyrelsen.

Visar kategorier: Järnväg, Lokförare, Järnvägsföretag, ECM - underhållsansvarig enhet och Järnvägsmarknaden.
42 nyheter

Ändring järnvägsföretag som omfattas av krav på licens

I och med att fjärde järnvägspaketet börjar gälla 1 juni 2022 kommer tillämpningsområdet för järnvägsföretag att förändras och vissa verksamhetsutövare kan undantas från vissa krav i järnvägsmarknadslagen.

Publicerades 2022-06-28

Beslut om föreläggande mot Trafikverkets revision av T22

Transportstyrelsen har tidigare meddelat att vi inlett en tillsyn mot Trafikverkets tidshållning i revisionen av tågplan 2022. Nu har GD fattat beslut om föreläggande där Trafikverket uppmanas att följa villkoren i JNB i revisionen av tågplan 2023. Trafikverkets bristande förmåga att hålla tiden i revisionen av T22 har stora konsekvenser för järnvägsmarknaden.

Publicerades 2022-06-27

Publik konsultation- revidering av lokförardirektivet

Kommissionen har nu publicerat ett öppet samråd i arbete med revideringen av lokförardirektivet, där det finns möjlighet att lämna synpunkter på ett antal områden

Publicerades 2022-06-08

Referensgrupp - gränsöverskridande järnvägstrafik

Europeiska kommissionen har startat en konsekvensbedömning av åtgärder för en bättre förvaltning och samordning av internationell järnvägstrafik. Transportstyrelsen har därför sedan december 2021 en referensgrupp. Initialt riktade sig referensgruppen till godsaktörer men gruppen har breddats och består idag av aktörer från både gods- och persontrafiken på järnväg.

Publicerades 2022-06-02

JNS slutrapport för händelserna på Stora Bältbron

En slutrapport från Europeiska järnvägsbyrån, ERA, och dess JNS- grupp ”Great Belt bridge Accident/Incident” har nyligen publicerats.

Publicerades 2022-05-24

Fjärde järnvägspaketet träder i kraft 1 juni

Den 1 juni 2022 träder det 4:e järnvägspaketet i kraft i Sverige. Här hittar du länkar till lagar, förordningar och annat material.

Publicerades 2022-05-19

Granskning av tidshållningen i revisionen av T22

I sin roll som regleringsorgan arbetar Transportstyrelsen för en välfungerande järnvägsmarknad. Som en del i att uppnå det syftet har vi i början av april i år inlett en tillsyn av Trafikverkets arbete med revisionsprocessen för året 2023. Vi kommer nu att inleda en tillsyn med fokus på tidshållningen i revisionen av tågplan 2022.

Publicerades 2022-05-13

Trafikverket levererar inte anpassade körplaner i tid

SJ AB har begärt tvistlösning hos Transportstyrelsen med avseende på Trafikverkets revisionsprocess för redan fastställd tågplan. SJ AB anser att om datum för att anpassa beviljade tåglägen ändras för viss region så måste datum ändras för samtliga regioner.

Publicerades 2022-05-05

Revidering av lokförardirektivet - referensgrupp

Kommissionen har påbörjat en revidering av lokförardirektivet (direktiv 2007/59/EG). Transportstyrelsen vill gärna ta del av den svenska branschens synpunkter inför det fortsatta arbetet. Ju tidigare i processen vi kan framföra svenska ståndpunkter, desto större är våra möjligheter att kunna påverka hur reglerna utformas.

Publicerades 2022-04-19

Granskning av Trafikverkets tågplan 2023

I sin roll som regleringsorgan arbetar Transportstyrelsen för en välfungerande järnvägsmarknad. Ett viktigt inslag i marknadens funktion är tilldelning av infrastrukturkapacitet och Transportstyrelsen följer därför varje år Trafikverkets arbete med att tilldela tåglägen.

Publicerades 2022-04-05

Till toppen