Aktuellt till branschen

Här hittar du som arbetar inom järnvägen aktuell information från Transportstyrelsen.

Inläggen rensas efter en tid. Om du saknar information kontakta redaktionen webb.spartrafik@transportstyrelsen.se
Prenumerera för att hålla dig uppdaterad kring ditt intresseområde Prenumerera på information

 

Visar kategorier: Järnväg, Lokförare, Järnvägsföretag, ECM - underhållsansvarig enhet och Järnvägsmarknaden.
32 nyheter

Översikt planerade tillsyner 2023

Nu finns en sammanställning över transportstyrelsens planerade tillsyner inom spårtrafikområdet publicerad. Notera att ändringar kan komma att ske under året. 

Publicerades 2022-11-29

Fler utsedda organ-DeBo

Nu finns det fler utsedda organd - DeBo att välja mellan

Publicerades 2022-11-18

Ändrad inriktning på granskningen av tågplan 2023

I slutet av mars inledde Transportstyrelsen sin årliga granskning av Trafikverkets arbete med nästkommande års tågplan. Med anledning av de senaste månadernas problem i konstruktionen av tågplan 2023 kommer tillsynen att ändra inriktning.

Publicerades 2022-09-06

Ingen Säkerhetskonferens 2022

Järnvägens säkerhetskonferens är viktig för oss när vi tillsammans med er i branschen lägger fokus på viktiga trafiksäkerhetsfrågor inom järnvägen. I år kommer vi dock att göra ett uppehåll, men vi återkommer med full kraft 2023.

Publicerades 2022-09-01

Ändring järnvägsföretag som omfattas av krav på licens

I och med att fjärde järnvägspaketet börjar gälla 1 juni 2022 kommer tillämpningsområdet för järnvägsföretag att förändras och vissa verksamhetsutövare kan undantas från vissa krav i järnvägsmarknadslagen.

Publicerades 2022-06-28

Beslut om föreläggande mot Trafikverkets revision av T22

Transportstyrelsen har tidigare meddelat att vi inlett en tillsyn mot Trafikverkets tidshållning i revisionen av tågplan 2022. Nu har GD fattat beslut om föreläggande där Trafikverket uppmanas att följa villkoren i JNB i revisionen av tågplan 2023. Trafikverkets bristande förmåga att hålla tiden i revisionen av T22 har stora konsekvenser för järnvägsmarknaden.

Publicerades 2022-06-27

Publik konsultation- revidering av lokförardirektivet

Kommissionen har nu publicerat ett öppet samråd i arbete med revideringen av lokförardirektivet, där det finns möjlighet att lämna synpunkter på ett antal områden

Publicerades 2022-06-08

Referensgrupp - gränsöverskridande järnvägstrafik

Europeiska kommissionen har startat en konsekvensbedömning av åtgärder för en bättre förvaltning och samordning av internationell järnvägstrafik. Transportstyrelsen har därför sedan december 2021 en referensgrupp. Initialt riktade sig referensgruppen till godsaktörer men gruppen har breddats och består idag av aktörer från både gods- och persontrafiken på järnväg.

Publicerades 2022-06-02

JNS slutrapport för händelserna på Stora Bältbron

En slutrapport från Europeiska järnvägsbyrån, ERA, och dess JNS- grupp ”Great Belt bridge Accident/Incident” har nyligen publicerats.

Publicerades 2022-05-24

Fjärde järnvägspaketet träder i kraft 1 juni

Den 1 juni 2022 träder det 4:e järnvägspaketet i kraft i Sverige. Här hittar du länkar till lagar, förordningar och annat material.

Publicerades 2022-05-19

Till toppen