Sjösäkerhet - fritidsbåtar

Varje år färdas minst 1,5 miljoner personer i vuxen ålder i fritidsbåtar runt om i Sverige. Genom kunskap och gott sjövett kan vi minska riskerna att drabbas av olyckor. Då blir vi tryggare och kan njuta ännu mer av vår vistelse på vattnet.

För ett bättre flyt

För att ge ditt båtliv ett bättre flyt har vi samlat inspiration och viktig information som gör livet på sjön roligare, säkrare och mer hållbart – för allt och alla.

Ta reda på hur du får ett bättre flyt.

För en säker båtsäsong:

Om olyckan är framme

Läs om hur man kallar på hjälp i en nödsituation.

Rapportera fel och faror

Du hjälper till att öka sjösäkerheten genom att anmäl farlig produkt, lämna brådskande rapporter och anmäla fel i sjökort.

Här kan du läsa om hur du rapporterar fel och faror på sjön.

Olycksstatistik fritidsbåtar

Omkring 20 personer omkommer varje år i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Under 1970-talet var det cirka 100 personer. Det är många faktorer som har bidragit till att dödstalet gått ner. Bland annat har båtar generellt blivit säkrare, flytvästanvändandet har ökat och alkoholvanorna har förändrats.  Genom mobiltelefoner har möjligheten att larma blivit bättre och sjöräddningen har blivit effektivare. Även väderprognoserna är bättre och allt fler genomgår utbildning av olika slag. 

Sjösäkerhetsrådets årsrapporter innehåller bland annat olycksstatistik för fritidsbåtar.

Sjösäkerhetsrådet

Sjösäkerhetsrådets syfte är att verka för ett säkrare båtliv. Rådet är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer och leds av Transportstyrelsen.

Läs mer om Sjösäkerhetsrådet.

Lagar och regler - sjösäkerhet

Här är en översikt av de lagar och regler som gäller sjösäkerhet för fritidsbåtsförare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!