Tillstånd för viss verksamhet

För tillsyn av verksamhet och övrig handläggning enligt bilaga VII (del NCO) till förordning (EU) nr 965/2012, ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För registrering av deklaration av verksamhet enligt bilaga VI (Del-NCC) till förordning (EU) nr 965/2012 ska en avgift tas ut med 5 000 kr.

För ändring av deklaration och övrig handläggning ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Årsavgift för tillsyn av verksamhet enligt bilaga VI (Del-NCC) till förordning (EU) nr 965/2012 tas ut med 14 200 kr.

För tillstånd och tillsyn för sådan verksamhet som avses i 14 kap. 6 §
luftfartslagen (2010:500) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För undantag eller dispenser för delegerad verksamhet hos Svenska
fallskärmsförbundet, Svenska paramotorförbundet, Svenska skärmflygförbundet och Svenska hängflygsförbundet ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillstånd för sådan verksamhet som avses i Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:100) om positioneringsflygning
och vissa flygningar av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer ska
en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!