Wet Lease

Ansökningsavgifter för ärenden som rör "Wet Lease in" tas ut med de belopp som framgår av tabellen nedan.

Wet LeaseAvgift i kr
per tillfälle
"Wet Lease - in" mellan två svenska operatörer 2 800
"Wet Lease - in" mellan en svensk operatör och en operatör   
inom EU/EES
5 600
"Wet Lease - in" mellan en svensk operatör och en operatör
utom EU/EES (TCO)
9 800

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!