Privat- och trafikflygarcertifikat

Avgifter för privat- och trafikflygarcertifikat och tillhörande behörigheter, avgifter för segelflygplan, ultralätta flygplan, ballong och flygmaskinist samt avgifter för behörigheter till certifikat och för validering av certifikat ska betalas med de belopp som framgår av följande tabeller. För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften betalas.

 Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Privatflygarcertifikat – PPL/LAPL      
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller typbehörighet. (Avser även överföring från annat EU-land.)
   440 5 140/2 570  
Årsavgift          440
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust    660    
Trafikflygarcertifikat – CPL      
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller typbehörighet
   440  5 140/2 570   
Årsavgift       1 000
Överföring av certifikat från annat EU-land 2 430    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust    660     
Trafikflygarcertifikat – MPL och ATPL       
Första utfärdande av certifikat
inklusive en typbehörighet
1 550    

Provavgift

  • När en sökande gör prov
  • När två sökande gör prov vid samma tillfälle
 

9 700/4 850
6 250/3 125

 
Årsavgift      2 320
Överföring av certifikat från annat EU-land 2 430    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust    660    

Segel – S, SPL, LAPL(S)
Ballong – FB, BPL, LAPL(B)
Ultralätta luftfartyg – UL

     

 Första utfärdande av certifikat

440     

Årsavgift 

    440 

Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

 660    

Behörighet för ultralätt luftfartyg – separat bilaga till PPL, CPL, ATPL eller MPL

     

Första utfärdande (utan tidigare innehav av UL-behörighet eller UL-certifikat)

 440    

Flygmaskinist – F/EL

     

Första utfärdande av certifikat inklusive en klass eller typ-behörighet

710  5 140/2 630   

Årsavgift 

    2 660 

Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

 660    
Behörigheter      
Utökning med mörker i PPL/LAPL (endast vid separat utfärdande)     440    
Utökning med typ- eller klass­behörighet enpilot  1 220 5 140/2 570   

Utökning med typ- eller klass­behörighet flerpilot

1 660    

Provavgift

  • När en sökande gör prov
  • När två sökande gör prov vid samma tillfälle
  9 700/4 850
6 250/3 125 
 
Utökning med IR- eller EIR-behörighet     440 5 140/2 570   
Utökning med instruktörs­behörighet 1)     440 9 700/4 850  
Utökning med ytterligare typ­behörighet för TRI, SFI, per tillfälle   440  9 700/4 850  
Utfärdande av ny giltighets­period för typ-, klass- eller IR-behörighet, per tillfälle     440    

Utökning med typbehörighet flerpilot för flygmaskinist

1 850 7 420/5 030  

Utökning med övriga behörigheter

440     
Borttagning av begränsning, per tillfälle 440    
Validering av certifikat      
Första utfärdande 2 650 2)  
Förnyelse  1 000    
Behörighet att framföra ex-militära luftfartyg (LOA)      
Utfärdande 700    
Förlängning/förnyelse 700    
Separat utökning, per tillfälle 700    

1)  För vissa behörigheter krävs inte praktiskt prov. 
2) Avgiften för praktiskt prov bestäms av vilken typ eller klass provet utförts på. Se under rubrik "Behörigheter".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!