Övriga tillstånd

Personliga tillstånd för flyguppvisningsledare och flyguppvisningspiloter – PDA (PDA är engelska och betyder Personal Display Authorisation).

Personliga tillstånd Avgift i kr
Flyguppvisningsledare 3 400
Flyguppvisningspiloter - PDA 3 400
Mindre ändringar av personliga tillstånd 1 000

Med mindre ändringar menas ändring av exempelvis namn, adress, osv.

För utfärdande av kabinbesättningsintyg ska en avgift tas ut med 720 kr.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!