Övriga tillstånd

Avgifter för flyguppvisningsledare, passagerartillstånd för avancerad flygning och lågflygtillstånd för avancerad flygning tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

Personliga tillståndAvgift i kr
Flyguppvisningsledare 3 400
Passagerartillstånd för avancerad flygning 3 400
PDA 3 400

För utfärdande av kabinbesättningsintyg ska en avgift tas ut med 500 kr.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!