Certifierad underhållspersonal och ballong- och fallskärmstekniker

Avgift för certifikat för certifierad underhållspersonal – enligt bilaga III (Del-66) i kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter – ska tas ut enligt följande tabeller.

Avgiften för utfärdande eller ändring/förnyelse av certifikat tas ut enligt tabell 1 och består av en grundavgift och, i tillämpliga fall, en avgift för varje produkt som ansökan omfattar. Med ändring/förnyelse avses antingen förlängning av certifikat i samband med att giltighetstiden löper ut eller tillägg eller borttagande av produkt vilket medför att certifikatet får en förnyad giltighetstid på fem år.
     För övriga ärenden tas avgift ut enligt tabell 2.
     För utskrift av dubblett ska en avgift på 1 900 kr tas ut.
     Avgifterna tas ut oavsett om utbildningen eller examinationen skett i Sverige eller vid en utländsk utbildningsinstans.

Grundavgift Avgift i kr
Utfärdande  9 050
Ändring/förnyelse 4 000
Förnyelse vid utgånget certifikat 5 050
Utskrift av Del 66-certifikat (kopia av gällande certifikat) 1 900
Produkt Avgift i kr
Kategori/underkategori 
A1,A2,A3,A4,B1.1,B1.2,B1.3,B1.4,B2, B2L,B3,C,L1,L1C,L2,L2C,L3H, L3G,L4H,L4G,L5
2 000
Luftfartygstyp, grupp 1 3 150 per typ i gruppen
Luftfartygstyp, grupp 2 och 3 3 150 per typ i gruppen
Gruppbehörighet, grupp 2, 3 och 4 3 150 per grupp
Systembehörighet för kategori B2L (gäller vid utökning med system, annars ingår system vid tillfället för tillägg av kategori B2L) 1 000 per system
Luftfartygstyp, nationell behörighet (bilaga 1 till förordning [2018/1139]) 3 000 per typ
Borttagning av begränsning 1 900
Övrigt Avgift
Typexamination grupp 2  19 000 
Typexamination grupp 3 8 000
Typexamination, nationell behörighet (bilaga 1 till förordning [EU] 2018/1139)                  8 000
Prov, avlimitering 3 000
Del 66 Teori - Direkt godkännande enligt 66.B.130 50 300
Del 66 Praktik - Direkt godkännande enligt 66.B.130 25 000
Del 66-certifikat, förlängning av giltighetstid av Del 147 moduler (per ansökan) 4 900
Del 66-certifikat, Prov i kategori L, (per provtillfälle) 3 000


För överföring av certifikat från ett annat EU-land ska en avgift på 5 900 kr tas ut.

För transfer eller överföring av del-66 certifikat till annat EU-land ska en
avgift på 3 900 kr tas ut. För överföring av certifikatsgrundläggande handlingar till annan luftfartsmyndighet utanför EU land ska en avgift på
3 900 kr tas ut.

För konvertering av nationellt certifikat till certifikat enligt bilaga III (Del-66) i kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 ska en avgift på 700 kr tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!