Marknadstillsyn

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för marknadstillsyn av den som har ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare. Nivån på avgiften skiljer sig åt beroende på om säkerhetstillståndet omfattar huvudspår eller inte. Vi tar inte ut någon avgift av den som endast transporterar eget gods eller där nätet är lokalt eller regionalt fristående.

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Säkerhetstillstånd som omfattar huvudspår

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar Årlig avgift (kr)
- 9 999 21 000
10 000 - 4 500 000

Säkerhetstillstånd som enbart omfattar sidospår

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar i tjänsteanläggningar Årlig avgift (kr)
- 99 39 000
100 - 129 000

Omfattar säkerhetstillståndet endast sidospår debiteras avgiften enligt tabellen ovan. Ingår inte sidospåren till någon del i anläggning för tjänster är avgiften 3000 kr.

För tjänsteleverantörer tar Transportstyrelsen ut en avgift för marknadstillsyn genom löpande timtaxa om 1 400kr per timme. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!