Avgifter för marknadstillsyn

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift för marknadstillsyn av den som har ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare. Nivån på avgiften skiljer sig åt beroende på om säkerhetstillståndet omfattar huvudspår eller inte. Vi tar inte ut någon avgift av den som endast transporterar eget gods eller där nätet är lokalt eller regionalt fristående.

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift på 25 000 kr för tillsyn av den som har en licens för järnvägsföretag.

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Säkerhetstillstånd som omfattar huvudspår

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar Årlig avgift (kr)
< 10 000 10 000
>10 000 500 000

Säkerhetstillstånd som enbart omfattar sidospår

Omfattar säkerhetstillståndet endast sidospår är avgiften 1 500 kr.

För tjänsteleverantörer tar Transportstyrelsen ut en avgift för marknadstillsyn genom löpande timtaxa om 1 400 kr per timme. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Stationsförvaltare

För tillsyn av tillgänglighet och resenärers personliga säkerhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 ska en timtaxa om
1 400 kr per timme tas ut. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod. Detta gäller inte för stationsförvaltare som har tillstånd som infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!