Avgifter för marknadstillsyn

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn som myndigheten utför.

Transportstyrelsen tar ut en årlig tillsynsavgift från de som är infrastrukturförvaltare enligt järnvägsmarknadslagen. Nivån på avgiften beror på antalet spårkilometer som förvaltas. Vi tar inte ut någon avgift av den som endast transporterar eget gods eller där nätet är lokalt eller regionalt fristående.

Transportstyrelsen tar även ut en löpande tillsynsavgift för de som är tjänsteleverantörer eller vertikalt integrerade företag.

Infrastrukturförvaltare

Den som är infrastrukturförvaltare enligt järnvägsmarknadslagen ska betala en årsavgift enligt följande tabell

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar Årlig avgift (kr) Årlig avgift (kr) om tillsynsobjektet också är tjänsteleverantör
< 10 000 12 500 15 000
>10 000 5 000 000 6 000 000

Om Transportstyrelsen beslutat om undantag enligt järnvägsmarknadslagen (2022:365) ska infrastrukturförvaltaren betala en löpande timtaxa om 1 700 kr per timme för tillsyn av den infrastrukturen. 

När infrastrukturförvaltaren även förvaltar infrastruktur som inte har undantagits ska avgiften betalas enligt tabellen ovan. Undantagen infrastruktur ska i sådana fall inte ingå i beräkningen av spårkilometer.

Tjänsteleverantörer och vertikalt integrerade företag

För den som är tjänsteleverantör utan att vara infrastrukturförvaltare tar Transportstyrelsen ut en avgift för marknadstillsyn genom löpande timtaxa om 1 700 kr per timme. Detsamma gäller för vertikalt integrerat företag. Avgiften ska betalas för varje påbörjad 30- minutersperiod.

Järnvägsföretag

Typ av tillsyn Avgift (kr)
Redovisning av järnvägsverksamhet Löpande timtaxa: 1 700

Licens

Transportstyrelsen tar ut en årlig avgift på 25 000 kronor för tillsyn av den som har en licens för järnvägsföretag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!