Marknadskontroll

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för marknadskontroll enligt järnvägstekniklagen.

Typ av tillsyn Avgift (kr)
Marknadskontroll Löpande timtaxa:
1 700 kr per påbörjad 30-minutersperiod

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!