Marknadskontroll

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för marknadskontroll enligt järnvägslagen.

Typ av tillsyn Avgift (kr)
Marknadskontroll Löpande timtaxa:
1 400 kr per påbörjad 30-minutersperiod