Utsidan av fordonet

Prisinformation på taxifordonets utsida när jämförpris tillämpas

Prisinformation på utsidan av taxifordonet

All text och alla siffror i prisinformationsdekalen ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 18 eller motsvarande, med följande undantag:

  1. Taxiföretagets eller sammanslutningens namn ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 24 eller motsvarande.
  2. Ordet prisinformation ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 28 eller motsvarande.
  3. Jämförpriserna och förkortningen kr i mittenkolumnen ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 26 eller motsvarande.
  4. Texten ”Det högsta jämförpriset som tillämpas av detta taxifordon” ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 20 eller motsvarande.
  5. Jämförpriset och förkortningen kr i högra kolumnen ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 93 eller motsvarande.
  6. Informationen i rutan längst ner i dekalen ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 16 eller motsvarande.

Tidsangivelserna ska redovisas i samma ordning som den som framgår i prisinformationen som ska finnas på insidan av taxifordonet.

Information om väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt fast pris och storbilstaxa behövs inte, om någon eller några av dessa inte tillämpas. Om andra tilläggsavgifter tillämpas ska även de redovisas på samma sätt som de nämnda.

Jämförpris ska anges för varje tariff där fast pris inte tillämpas. Jämförpris är priset inklusive mervärdesskatt för en 10 kilometer lång transport som varar i 15 minuter inklusive eventuell grundavgift.

Prisinformation på taxifordonets utsida när endast fasta priser tillämpas

Om endast fasta priser tillämpas får fordonet istället vara försett med följande prisinformation.

(Här anges taxiföretagets eller sammanslutningens namn.)

PRISINFORMATION

Endast fast pris enligt prislista

  

Begär alltid taxameterkvitto eller följesedel!

Följande avgifter tillämpas.

  • Väntetidsavgift
  • Stations-/terminalavgift
  • Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare.
Skriftlig information finns hos föraren.

 All text och alla siffror i prisinformationsdekalen ska skrivas med tecken-snittet Calibri storlek 18 eller motsvarande, med följande undantag.

1. Taxiföretagets eller sammanslutningens namn ska skrivas med tecken-snittet Calibri storlek 24 eller motsvarande.

2. Ordet prisinformation ska skrivas med teckensnittet Calibri storlek 28 eller motsvarande.

3. Informationen i rutan längst ner i dekalen ska skrivas med teckensnit-tet Calibri storlek 16 eller motsvarande.

Information om väntetidsavgift, stations-/terminalavgift och avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods samt storbilstaxa behövs inte, om någon eller några av dem inte tillämpas. Om andra tilläggsavgifter tillämpas, ska även de redovisas på samma sätt som de nämnda.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!