Statistik över vägtrafikolyckor

Här hittar du statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell och regional nivå. Statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Här hittar du framtagen sammanställd statistik om vägtrafikolyckor med personskador som rapporteras till Strada. Underlag till statistiken kommer från båda rapporteringskällorna polis och skutsjukvård. Om en skadad rapporteras av båda källorna sker en sammanvägning av uppgifterna. Till exempel används sjukvårdens skadegrad före polisens och polisens trafikantkategori före sjukvårdens.

Statistiken är uppdelad på dödade och skadade och finns både på nationell- och regional nivå (länsvis). Under Mer statistik finns länkar till olika typer av sammanställd statistik och uppdateras:

  • månadsvis för innevarande år (det som kallas för preliminär statistik)
  • årsvis för flera år tillbaka

Omkomna i vägtrafik januari–oktober 2020

Antalet omkomna i vägtrafiken januari–oktober 2020, grafik.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari–oktober 2020. 155 personer omkom totalt, 91 skyddade och 64 oskyddade.

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i definitionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon varit inblandat. Varje år skadas dock många av dessa fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet och de redovisas i statistiken.

Mer detaljerad statistik

Mer detaljerad statistik om omkomna och skadade finns i dokumenten under rubriken "Mer statistik".

Om du behöver någon annan typ av statistik om vägtrafikolyckor än den som finns publicerad kan du beställa den i formuläret på sidan Beställ statistik.

Läs mer om datainsamlingen från respektive inrapporteringskälla här:
Polisrapporterade olyckor
Sjukvårdsrapporterade skadade

Omkomna januari–oktober 20102020

ÅrAntal omkomna
2010 228
2011 274
2012 233
2013 210
2014 224
2015 217
2016 231
2017 224
2018 250
2019 191
2020 155

Omkomna per månad 20172020

Månad2017201820192020
Januari 12 13 27 20
Februari 14 16 17  15 
Mars 18 22 10  7
April 17 17 16  14
Maj 24 31 19  17
Juni 27 32 19  18
Juli 31 44 20 17
Augusti 34 29 25  17
September 27 21 15 19
Oktober 20 25 23 11
November 10  36 13   
December 19 38 17   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!