Beställ statistik

Hittade du inte den statistik du letade efter? Då kan du göra en beställning av olycks- och skadestatistik här. 

Om du arbetar som konsult åt t ex Trafikverket eller åt en kommun så ber vi er att i kontakta er uppdragsgivare i första hand för att få hjälp. 

Beskriv hur du vill att vi ska avgränsa sökningen. Exempelvis:

  • tidsperiod, till exempel år 2015-2017
  • geografisk avgränsning, till exempel landet, en kommun, en väg eller korsning
  • antal olyckor eller antal personer
  • trafikantgrupper, till exempel personbilister, cyklister, fotgängare
  • skadegrad.

Det går även bra att bifoga en kartbild som visar t ex en markerad vägsträcka eller korsning.

Uppgifter om enskild person och olycka i olycksdatabasen Strada omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt 24 kap. 8 § OSL gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

Det innebär att vi i de flesta fall endast kan ge ut statistik i sammanställd form för att identifikation av enskild person inte ska vara möjlig.

Kontaktuppgifter