Beställ statistik

Hittade du inte den statistik du letade efter? Då kan du göra en beställning av olycks- och skadestatistik här. 

Transportstyrelsen lämnar bara ut olycksstatistik i sammanställd form enligt 8§ 24 kap i Offentlighet- och Sekretesslagen. Vi lämnar alltså inte ut information från Strada om enskilda olyckor eller personer. 

Om du arbetar som konsult åt t ex Trafikverket eller åt en kommun så ber vi er att i kontakta er uppdragsgivare i första hand för att få hjälp. 

Beskriv hur du vill att vi ska avgränsa sökningen. Exempelvis:

  • Tidsperiod, till exempel år 2015-2017
  • Geografisk avgränsning, till exempel landet, en kommun, en väg eller korsning
  • Antal olyckor eller antal personer
  • Trafikantgrupper, till exempel personbilister, cyklister, fotgängare 
  • Skadegrad

Det går även bra att bifoga en kartbild som visar t ex en markerad vägsträcka eller korsning.

 

 

 

Kontaktuppgifter