Statistik broavgift Sundsvall 2019

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 315 900 3,8 % 295 700
Februari 306 700 4,2 % 289 000
Mars 340 700  4,3 %  326 000
April 381 100 3,9 %  368 900 
Maj 448 800  4,2 %  435 500 
Juni 498 300  5,2 %  483 900 
Juli 562 000 6,6 %  546 500 
Augusti 513 900  5,4 %  500 100 
September 463 800  4,2 %  450 700 
Oktober 470 700  3,5 %  454 700 
November 372 400  3,8%  360 900 
December 385 200  3,2%  374 800 

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 60 100 2 885 000 3 460 1 410 
Februari 56 600 2 800 500  3 310  1 270 
Mars 64 200  3 138 300  4 030 1 510 
April 79 400 3 550 200  4 920  1 900 
Maj 85 400  4 192 100  5 610 1 920 
Juni 114 100 4 557 600  7 300  2 650
Juli 163 100  5 003 500  10 300  3 480 
Augusti 123 200  4 691 000  6 870  2 650 
September 89 500 4 325 100  5 450  2 030
Oktober 82 600  4 451 800  4 870  1 820 
November 66 300  3 512 200  3 800  1 380 
December 79 200  3 584 800  5 120  1 810 

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 4 110 132 400 340 250
Februari 4 330 137 600 470  340 
Mars 4 400  152 600  410  310 
April 4 240  129 100 400  270 
Maj 6 100  172 100  550 390 
Juni 11 360  215 400  900  490 
Juli 18 660  299 500  1 700  1 130 
Augusti 12 400  226 400  1 120  690 
September 6 830  171 800  710  530 
Oktober 3 000  98 000  300  230 
November 4 090  141 300  340  260 
December 4 300  119 265  400  290 

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!