Statistik broavgift Skurubron 2024

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Skurubron.

Antal passager per månad 2024

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 1 305 100 1,0 % 1 218 300
Februari 1 299 600 1,3 % 1 224 300
Mars 1 416 100 1,3 % 1 339 900
April 1 440 000 1,3 % 1 361 700
Maj 1 640 200 1,3% 1 561 600
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Skurubron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 138 900 4 855 100 6 950 2 170
Februari 138 900 4 873 400 6 300 1 860
Mars 155 200 5 333 500 6 200  
April 157 300 5 415 800    
Maj 181 800 6 170 100    
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 850 18 600 110 100
Februari 840 23 900 120 100
Mars 1 060 26 600 200  
April 1 240 31 600    
Maj 1 650 39 700    
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!