Statistik broavgift Skurubron 2024

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Skurubron.

Antal passager per månad 2024

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 1 305 100 1,0 % 1 218 300
Februari 1 299 600 1,3% 1 224 300
Mars      
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Tabellen visar antalet passager över Skurubron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 138 900 4 855 100    
Februari 138 900 4 873 400    
Mars        
April        
Maj        
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 850 18 600    
Februari 840 23 900    
Mars        
April        
Maj        
Juni        
Juli        
Augusti        
September        
Oktober        
November        
December        

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!