Statistik - broavgift Sundsvall 2023

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2023

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 366 700 3,5 % 346 900
Februari 353 400 3,8 % 336 600
Mars 405 600 3,7 % 386 200
April 407 900 3,3 % 399 100
Maj 469 700 3,9 % 453 600
Juni 521 800 5,3 % 504 600
Juli 578 000 7,0 % 559 100
Augusti 532 500 5,8 % 514 800
September 468 500 4,2 % 453 600
Oktober 459 100 3,6 % 444 700
November 398 100 3,3 % 376 000
December 364 300 2,9 % 336 000

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2023

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 64 000 3 366 500 2 070 740
Februari 61 700 3 265 100 1 980 750
Mars 68 800 3 753 200 2 170 820
April 81 000 3 781 900 2 340 900
Maj 86 700 4 364 100 3 710 970
Juni 113 700 4 756 700 3 300 1 100
Juli 169 600 5 091 700 5 000 1 620
Augusti 124 500 4 819 900 3 780 1 270
September 91 800 4 335 300 2 680 1 060
Oktober 81 200 4 287 100 2 920 960
November 64 200 3 643 300 2 060 830
December 71 500 3 177 200 2 050  

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2023

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 960 105 400 260 190
Februari 4 040 117 200 270 190
Mars 4 310 130 500 320 200
April 4 310 120 300 430 320
Maj 6 100 149 900 520 330
Juni 12 100 215 400 1 100 630
Juli 19 200 287 000 1 920 1 360
Augusti 14 150 229 900 1 610 920
September 7 430 162 500 780 560
Oktober 5 250 142 500 540 380
November 3 330 115 200 320 260
December 3 580 92 200 400  

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!