Rapportera utbildning för AM - moped klass I

Den som anordnar utbildning för behörighet AM ska omgående rapportera till Transportstyrelsen när en elev har genomgått utbildningen. Här kan du rapportera genomförd utbildning för AM - moped klass I om du ansökt och beviljats tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva utbildning för behörighet AM.

Nya regler vid rapportering

Från den 1 december 2021 ska den som rapporterar in genomförd utbildning eller avlagt kunskapsprov försäkra att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Utbildning måste finnas registrerad vid prov

Intyg om genomförd utbildning godtas ej längre vid förarprov utan utbildningen måste finnas registrerad hos Transportstyrelsen. Finns inte utbildningen registrerad vid provtillfället riskerar eleven att bli avvisad från provet.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som anordnar utbildning ska rapportera till Transportstyrelsen när utbildningen genomförts av sökanden.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

 om lämnade uppgifter

Så här rapporterar du i olika steg

 1. Val av utbildningsanordnare. Om du har möjlighet att rapportera Utbildning AM för flera organisationer får du först välja vilken du vill rapportera för. Klicka på Nästa.
 2. Ange personnummer på person som genomfört godkänd Utbildning AM. Ändra utbildningsdatum om du inte rapporterar för innevarande dag. Klicka därefter på knappen "Lägg till". Om något är fel visas direkt ett felmeddelande om detta. Personen läggs inte till, men de personer som eventuellt redan fanns i listan ligger kvar. Om något ser fel ut i listan kan du ta bort den raden genom att klicka på länken Ta bort i slutet av den aktuella raden.
 3. Klicka på rapportera för att rapportera in utbildningen till Transportstyrelsen.

Välj sedan att logga ut eller Rapportera fler.

Om du vill rapportera elever via fil

Istället för att ange alla elever för hand kan du välja att rapportera in elever via fil.

 1. För att aktivera funktionen klickar du på ladda upp fil med deltagare.
 2. Klicka på välj fil och hämta aktuell fil på din enhet. Klicka sedan på Ladda upp fil.
 3. Systemet bearbetar filen och lägger till personerna från filen i samma lista som de manuellt inmatade personerna. Om det är problem med någon post visas den istället i en fellista och du kan välja att mata in den enligt instruktionerna ovan istället.
 4. Det går utmärkt att blanda filinmatning med manuell inmatning, och även att ladda upp flera filer efter varandra.
 5. Om någon av posterna som läggs till i listan är fel kan den tas bort genom att klicka på länken Ta bort. Observera att den inlästa filen inte modifieras av Transportstyrelsen på något sätt.

Exempel på XML-fil

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer

Rapportera utbildning för moped klass 1 (AM)

Alla registreringar och sökningar som görs i tjänsten registreras av Transportstyrelsen. Som myndighet, med ansvar för registret, måste vi kunna se vem som registrerat vad, när och på vilket sätt. Detta gör vi för att förhindra missbruk av tjänsten. Vi vill också följa upp hur tjänsten används för att kunna utveckla den. 

Författningar

Regler för rapportering av utbildning av förare för moped klass I, behörighet AM finns i följande regelverk:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!