Leverantörsinformation

Om du vill leverera alkolås till den som har körkort med villkor om alkolås måste du som leverantör uppfylla vissa krav.

För att få vara leverantör behöver du:

 • Uppfylla kraven i Transportstyrelsens föreskrift om godkännande av alkolås (TSFS 2011:70).
 • Ha ett it-system som uppfyller kraven i Transportstyrelsens dokument Alcohol Interlock – Log Format.
 • Ha ett avtal med oss för att rapportera in i vårt it-system samt för hantering av personuppgifter för Transportstyrelsens räkning.
 • Följa föreskriftens krav på tillgänglighet till serviceställen enligt följande riktlinje:
  • Minst ett serviceställe i varje län, dock kan län undantas förutsatt att alla som är bosatta i länet har mindre än 100 km till ett serviceställe.
  • Ingen som är bosatt i Sverige har längre än 200 km till närmaste serviceställe.

Observera att punkten om tillgänglighet är en riktlinje och inte ett absolut krav. En bedömning görs vid varje leverantörs ansökan.

 

Så här går ansökan och godkännande till

 • Vad ansökan ska innehålla framgår av Transportstyrelsens föreskrift om godkännande av alkolås (TSFS 2011:70).
 • Du ansöker enklast med blanketten Ansökan om godkännande av alkolås.
 • Efter en inledande kontroll av din ansökan kommer vi att kontakta dig för att testa it-system och för att teckna avtal enligt ovan.
 • När du har fått ett beslut om godkännande och har tecknat avtal kan du börja leverera alkolås till användare.
 • För handläggning av din ansökan tar Transportstyrelsen ut en avgift på 14 400 kr.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!