Nyheter för er som bedriver förarutbildning eller förarprövning

Här hittar du nyheter och information som riktar sig till företag och organisationer som bedriver förarutbildning eller förarprövning.

Hävdvunnen rätt för yrkesförarkompetens

Från och med den 13 februari 2023  får en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter, ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter.   

Publicerades 2023-02-01

Fokusområden 2023

Vi arbetar främst riskbaserat, vilket innebär ett systematiskt arbetssätt för att analysera, värdera och styra urvalet genom prioriteringar. Utifrån detta arbetssätt har vi prioriterat nya fokusområden under 2023 inom tillsyn över förarutbildning.

Publicerades 2023-01-24

Tillsynsavgifter 2023

Transportstyrelsens tar ut tillsynsavgifter för de som bedriver utbildning eller anordnar kunskapsprov inom förarutbildning. Avgiftsavierna planeras att sändas ut enligt nedan.

Publicerades 2022-12-07

Nytt krav på ID-handling

Från och med den 1 januari 2023 måste den som övningskör (med personbil, lastbil, buss eller motorcykel) ha med sig en giltig id-handling. Det gäller bara vid privat övningskörning och inte vid trafikskola.

Publicerades 2022-11-16

Omtag rapportörer

Den 30 augusti kommer vi att ta bort samtliga rapportörer i Transportstyrelsens utbildarregister. Det innebär att vi stänger ner systemet den 30 augusti och att rapportörer behöver anmälas på nytt. Borttaget görs för att det förekommer fall där tillståndshavaren inte avanmält rapportörer till oss.

Publicerades 2022-06-09