Ökad tillsyn av fortbildning för yrkesförarkompetens

2023-08-28

Transportstyrelsen kommer från hösten 2023 att intensifiera tillsynen av företag med tillstånd att bedriva fortbildning för yrkesförarkompetens.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att tillståndshavaren bedriver en god utbildning och att övrig verksamhet kopplad till utbildningen bedrivs enligt gällande regelverk och på ett rättssäkert sätt.

Då tillsynen till stor del sker genom granskning kommer vi att begära in handlingar som rör verksamheten. Tillsynen kan även ske genom anmälda eller oanmälda besök.

Information till utbildare för yrkesförarkompetens