Tillsyn över riskutbildning behörighet B del 2 och utbildning behörighet AM

2023-03-13

Transportstyrelsen kommer under 2023 att genomföra tillsynsbesök hos tillståndshavare som bedriver utbildning för dessa behörigheter.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att tillståndshavaren bedriver en god utbildning och att verksamheten bedrivs enligt undervisningsplan samt föreskrift. Besöken kommer i första hand att genomföras föranmälda.

Om ni har gjort ändringar i undervisningen ska undervisningsplanen revideras och anmälas till Transportstyrelsen. Det gör ni enklast via Anmälan om ändring i utbildningsverksamheten. Ni behöver inte skicka in den nya versionen av undervisningsplanen.