Anmäl uppgifter om verksamhet för gymnasieskolor och kommunala vuxenutbildningar

Här anmäler ni förändringar i er skolverksamhet till Transportstyrelsen. Vid en anmälan ska samtliga uppgifter fyllas i för att Transportstyrelsen alltid ska ha korrekta uppgifter om er verksamhet.

Uppgifter om huvudman

Uppgifter om gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning

Uppgifter om extern utförare av utbildning - om detta används

Övriga uppgifter

Uppgifter om uppgiftslämnare

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!