Rapportera grundutbildning för yrkesförarkompetens - skolor utan egen förarprövare

Om skolan inte har en anställd förarprövare behöver skolan ha en YKB-utbildningsrapportör som rapporterar in slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens. 

Vad är en YKB-utbildningsrapportör

En YKB-utbildningsrapportör är en person hos en utbildningsanordnare utan egen förarprövare som bedriver yrkesförarutbildning vid gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, eller fristående skola enligt nationellt fastställd kurs och efter ansökan till Transportstyrelsen har medgivits rätt att rapportera slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens. 

Ansökningsblankett hittar du under relaterad information.

Regler för rapportering av grundutbildning

Rapport om slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens får lämnas endast om

 1. elevens identitet är fastställd
 2. eleven är behörig för och antagen till
  a) studier på gymnasieskolan i en nationell kurs, eller
  b) studier på den kommunala vuxenutbildningen i en nationell kurs, och
 3. eleven har slutfört de kurser som en slutförd utbildning avser
 4. eleven inte har behörighet att utföra sådana transporter
 5. elevens utbildning och resultat är införda i betygskatalogen. Dokumentationen ska finnas tillgänglig vid tillsyn.

Generella regler för rapportering 

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • Skolan ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när en person inte längre ska ha behörighet till tjänsten eller om det sker förändring i verksamheten såsom förändrad skolenhet eller skolenhetskod
 • Elevuppgifter som har framkommit i samband med rapportering om godkänd yrkesförarutbildning med eller utan prov eller vid andra sökningar i registret får inte lämnas ut
 • Tjänsten får inte användas på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Tjänsten kräver att man legitimerar sig elektroniskt.

E-tjänst för rapportering

Via e-tjänsten nedan rapporteras slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens.

Rapportera grundutbildning för yrkesförarkompetens 

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registrering av slutförd yrkesförarkompetensutbildning eller godkänt förarprov, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer vardagar mellan 08.00 och 16.30.

Författningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!