Det är Polisen som hanterar rättelse och bestridande av parkeringsanmärkningar.

Om parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel, kan du ansöka om rättelse. För att ansöka om rättelse tar du med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation. För att en rättelse ska kunna godkännas måste ansökan göras inom ett par dagar efter att du har fått parkeringsanmärkningen.

Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, exempelvis att du har betalat parkeringsavgiften eller parkerat korrekt enligt platsens skyltning, kan du bestrida parkeringsanmärkningen genom Polisens e-tjänst eller genom att använda en blankett.

www.polisen.se/parkeringsanmarkning

Om du anser att den förhöjda avgiften (åläggandeavgiften) är felaktig, kan du bestrida den skriftligen via mejl eller post till Polismyndigheten i den region där parkeringsanmärkningen utfärdats.

Kontaktuppgifter till polisregionerna

Tänk på att felparkeringsavgiften och eventuellt förhöjd avgift ska betalas, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan om bestridande eller din ansökan om rättelse godkänns.

Bestämmelser om felparkeringsavgifter finns bland annat i