Om fordonet även behöver kontrollbesiktas kan det genomföras när registreringsbesiktningen är godkänd. Besiktningsföretaget måste ha gett fordonet ett registreringsnummer.

Om ditt fordon har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning i ett EU/EES-land, kan du tillgodoräkna dig den besiktningen när fordonet registreringsbesiktas i Sverige (detta gäller endast en obligatorisk utländsk trafiksäkerhetsprovning som utförts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU).

Kontakta ett besiktningsorgan för att få veta om en kontrollbesiktning i samband med registreringsbesiktningen är aktuell för ditt fordon.