Ja, det har den. Ursprungskontrollen i form av dokument- och registerkontroll utförs av en speciell grupp hos Transportstyrelsen. Tidigare (före den 4 februari 2008) gjordes denna kontroll även av Bilprovningen, Svensk Maskinprovning AB och Tullverket. Tillvägagångssättet vid kontrollerna har förändrats och innefattar, till skillnad från tidigare, även äkthetsgranskning av dokument och kontroller mot flera utländska register. Det är bara en myndighet som har laglig rätt att gå in i andra register för att se om ett fordon är anmält stulet. Eftersom Transportstyrelsen är en myndighet, kan vi använda oss av andra register som stöd för denna kontroll.

Vi genomför kontroller mot flera olika nationella och internationella efterlysningssystem som Transportstyrelsen har tillgång till. De register Transportstyrelsen använder sig av är den svenska polisens efterlysningssystem, Interpols efterlysningssystem, Schengens Informationssystem och EUCARIS (en sammankoppling av flera europeiska länders vägtrafikregister).

Vi kontaktar andra länders registreringsmyndigheter om det uppstår tveksamheter i våra kontroller. Som myndighet har vi bra samarbetsmöjligheter med utländska myndigheter, som i många fall bara svarar på frågor gällande tidigare registreringar från en annan myndighet.

Vi kontaktar vid behov svenska myndigheter, till exempel Skatteverket och Polisen.

Kontrollen innebär att det blir svårare att föra in stulna och förfalskade fordon till Sverige.