Att lasta rätt

Lasten ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna.

Lasten ska vara säkrad så att lastsäkringen kan motstå en kraft
framåt som är minst lika stor som hela lastens vikt. Bakåt och åt
sidorna ska lastsäkringen motstå minst halva lastens vikt:

Lasten ska säkras 100% av lastvikten framåt samt 50% åt sidorna och bakåt, illustration

Dåligt förankrad last kan orsaka allvarliga olyckor.

Hur lastförankringen ska vara utförd ser du i handboken Säkring av last, du hittar en länk till handboken till höger.