Ett nytt körkort behöver tillverkas om någon uppgift i körkortet har ändrats, vid tillexempel namnbyte skickar vi automatiskt en grundhandling till dig.
 
Hur länge ditt nya körkort sedan gäller beror på vilka behörigheter du har:

  • Har du lägre behörigheter gäller körkortet i tio år från datumet då det nya körkortet utfärdas.
  • Har du högre behörigheter gäller körkortet i fem år från den senaste medicinska prövningen (när du fick behörigheterna eller senast förlängde dem).