Personbil med släp

Det räcker med behörigheten B för att köra personbil eller lätt lastbil med ett lätt släp. I andra fall krävs behörighet för utökad B eller BE.

Vad är ett lätt släp?

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg.

Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, förutsatt att den sammanlagda totalvikten på släp och bil inte överstiger 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B.

Den utökade B-behörigheten ger rätt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Den utökade B-behörigheten ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn.

Avgörande vikter

Totalvikt

Högsta vikt som fordonet är konstruerat för att klara av (tjänstevikt plus maxlast). Fordonens totalvikter avgör vilken körkortsklass som krävs.

Bruttovikt

Den vikt ett fordon har vid ett speciellt tillfälle. Bruttovikten kan därför variera från en gång till en annan beroende på hur mycket last det är vid det aktuella tillfället.

Maximal släpvagnsvikt

En begränsning av hur mycket släpvagnen och lasten högst får väga och som beror på bilens och kopplingsanordningens konstruktion (bruttovikt avgör). På bilens registreringsbevis under punkten O.1 och O.2 anges vad som är bilens högsta vikt för släpvagn.

Maximal tågvikt

Högsta tillåtna sammanlagd bruttovikt för bil och släp tillsammans. Högsta sammanlagda bruttovikt anges på bilens registreringsbevis under punkten F.3.

Du kan även använda olika tjänster för att få ta del av uppgifter om fordon.

Läs mer om tjänster för Fordonsuppgifter

Viktigt att tänka på om du byter bil

Om du byter bil eller släp ska du tänka på att viktförhållandena kan bli sådana att du måste ha körkort med behörighet för utökad B eller BE.

Läs mer om släp och efterfordon

Relaterad information

Får jag köra med mitt släp?

E-tjänsten Släpvagnskalkylatorn hjälper dig att se om du med ditt körkort och ditt fordon får köra ett specifikt släp.

Gå till Släpvagnskalkylatorn