För att få undervisa krävs att läraren

 • har haft körkort för behörighet A1, A2, A eller B under sammanlagt 3 av de 10 senaste åren
 • kan anses lämplig som lärare vid utbildningen med hänsyn till sina personliga förhållanden
 • har dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst 1 år.

Därutöver ska läraren

 • inneha körkort med behörighet A1, A2, A, eller
 • inneha körkort med behörighet B, och
  • inneha behörighet AM som erhållits genom godkänt kunskapsprov eller genom utbyte av förarbevis för moped klass I, eller
  • inneha giltigt förarbevis för moped klass I eller klass II, eller
  • ha genomgått en utbildning av förare för behörighet AM eller en utbildning för förarbevis för moped klass II, som dokumenterats av behörig utbildare.

Detta är ett utdrag ur kraven, fullständiga krav framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.