Bedriva förarutbildning eller anordna kunskapsprov

Om du vill bedriva förarutbildning, till exempel trafikskola, riskutbildning eller introduktionsutbildning, behöver du ansöka om tillstånd för detta.

Läs mer på undersidorna till denna sida om vilka krav som ställs för att få bedriva förarutbildning.

Introduktionsutbildning

Den som vill bedriva introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B, behöver ansöka om tillstånd för det hos Transportstyrelsen.

Läs mer om att bedriva introduktionsutbildning.

Riskutbildning

Den som vill bedriva riskutbildning behöver ansöka om tillstånd för det hos Transportstyrelsen. 

Läs mer om att bedriva riskutbildning.

Trafikskola

Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen. Den som vill driva trafikskola behöver därför ansöka om tillstånd för det hos Transportstyrelsen.

Läs mer om att driva trafikskola.

Utbildning för moped klass I, AM

Den som vill bedriva utbildning av förare för moped klass I, behörighet AM, behöver  ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.

Läs mer om att bedriva utbildning för moped klass I, AM.

Utbildning för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Den som vill bedriva utbildning av förare av moped klass II, snöskotrar och terränghjulingar, behöver ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.

Läs mer om att bedriva utbildning moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

Utbildning för yrkesförarkompetens

En näringsidkare som vill bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens behöver ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen. Andra regler gäller för gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning där eleven går nationell kurs som har varit föremål för samråd.

Läs mer om att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens - för näringsidkare.

Läs mer om förarutbildning inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Den som vill anordna kunskapsprov för förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling, behöver ansöka om detta hos Transportstyrelsen.

Läs mer om att anordna kunskapsprov för moped klass II, snöskoter och terränghjuling.

Anmäl ändring i utbildningsverksamhet

Den tillståndshavare som gör ändringar i den tillståndspliktiga förarutbildningsverksamheten ska anmäla ändringar till Transportstyrelsen.

Anmäl ändring i utbildningsverksamhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!