Bedriva förarutbildning eller anordna kunskapsprov

Om du vill bedriva förarutbildning, till exempel trafikskola, riskutbildning eller introduktionsutbildning, behöver du ansöka om tillstånd för detta.

Läs mer på undersidorna till denna sida om vilka krav som ställs för att få bedriva förarutbildning.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!